Mensenwerk;

verlieservaringen op de werkvloer én onder werktijd.

 

Resultaten boeken, doelstellingen verwezenlijken: daarvoor worden organisaties in het leven geroepen. Die resultaten worden gehaald door: mensen.

 

Mensen nemen hun verliezen mee naar het werk (denk maar aan echtscheiding, faillissement of verlies van baan van de partner, ziekte, overlijden gezinslid). En, het werk is zélf ook soms (mede)veroorzaker van verliezen. Ontslag, fusies, nieuwe leidinggevende, reorganisatie of overplaatsing; zomaar enkele voorbeelden. Allemaal life changing events die op gespannen voet kunnen staan met het boeken van resultaten.

 

Hebben we als organisatie, als HR directeur, leidinggevende, bedrijfsmaatschappelijk werker, of coach voldoende kennis en instrumenten in handen om én aan het resultaat én aan de menselijke maat te denken? Verlies van werk en persoonlijk verlies zijn ingrijpende gebeurtenissen en hebben consequenties voor zowel de betrokkenen als voor de organisatie. Investeren in verlies levert een belangrijke meerwaarde voor het welzijn van het individu, de organisatie en de samenleving! Waarom? Omdat investeren in verlies feitelijk ‘investeren in de (nieuwe) toekomst’ is.

 

Zet emotionele reacties o.a. weerstand om in iets positiefs

Ontdek dat het van belang is om als organisatie op een gepaste manier om te gaan met emoties op het werk. Geef mensen de gelegenheid om het oude ook echt los te laten. Wanneer dit lukt is dat een uiting van veerkracht en daarbij is het een noodzakelijke voorwaarde voor vernieuwing!

 

Bestemd voor:

 

Wat levert het op? 

Ik heb een serie workshops ontwikkeld die ingaat op de betekenis van menselijke emotie in zowel de werk- als de privésfeer en de wisselwerking tussen deze twee. Workshops die leidinggevenden en medewerkers onmisbare inzichten opleveren in (inter)menselijke emoties die optreden bij positieve en negatieve veranderingen.

Door middel van een interactief workshop programma wordt diep ingegaan op de onderwerpen:

 

 

Al deze aspecten worden in de plenaire lezing, de praktijkcases en in de workshops belicht. Veel organisatieveranderingen lopen stuk op de menselijke kant ervan. “Verandering roept nu eenmaal weerstand op”, zeggen we dan. Een waarheid als een koe? Een alibi voor falende veranderinitiatieven? Falend management? Misschien wel alle drie. Hoe dan ook, veel organisaties worstelen met de vraag hoe je het beste omgaat met de weerstand tegen de veranderingen die nodig zijn. Alle protocollen en missionstatements staan op papier maar het zijn de mensen die er uitvoering aan moeten geven. Lukt het niet om er hart en handen aan te geven? Misschien is er dan wel te veel met het hoofd gedacht.  Zie workshops

 

Bij tegenslagen en verlies komt een verscheidenheid aan emoties naar buiten, in de vorm van gevoelens en gedrag. Wat speelt er aan emoties bij het individu en hoe kun je daar vanuit de organisatie als (HR)-professional of manager het meest effectief mee omgaan? In deze workshop maak je kennis met de state-of-the-art visie op rouw en verlies. Je krijgt inzicht in de aspecten die samenhangen met het proces van rouwen. Vanuit het perspectief van de verliesdrager (de gevoelens en het gedrag), vanuit de dynamiek tussen verliesdrager en omgeving  (context) en vanuit de positie van de omgeving (professional, manager).

 

Mine kan uitstekend een brug slaan tussen draaglast en draagkracht. Tussen wensdromen en realiteit. Ze reikt u bruikbaar gereedschap aan. Zodat je als professional weet welke opstelling en welke vaardigheden het meest effectief zijn in welke situatie”.

 

Na deze workshop heb je een andere visie aangereikt gekregen met betrekking tot verlies en rouw én tools om in interactie met de verliesdrager, effectief te handelen. Zowel in het belang van de verliesdrager als in het belang van de organisatie. Zie workshops

 

Bewijs: