Al overwint een man duizend maal duizend man in de strijd,

degene die zichzelf overwint, is de grootste der overwinnaars.

(Dhammappa 1ste eeuw v. Ch)

 

 

Het feit dat ik zowel organisatieopsteller, NLP-master, adviseur, trainer als coach ben, maakt dat ik een waaier aan methodieken kan inzetten om tot de kern van je leerbehoefte of ontwikkeldoelstellingen te komen. Vanuit die essentie maak ik een effectieve vertaalslag naar de praktijk. Dat wat ik als procesbegeleider en als persoon te bieden heb, staat in dienst van jou en jouw ambities.

 

Het kan zijn dat eerdere pogingen gestrand zijn. Laat je niet ontmoedigen. Mislukken of falen is immers niet anders dan succes: het geeft je wezenlijke informatie die kansen en mogelijkheden biedt om realistische doelen op te stellen, waarmee je je ambities kunt waarmaken. Verwerk de frustratie en kies een nieuwe route. 

 

Mijn grondhouding is: Voor alles is een oplossing en je moet zaken niet moeilijker maken dan ze zijn. Met wat ik te bieden heb, kan ik je navigator en wingman zijn op weg naar jouw grootste overwinning.