Eeneiige zestienlingen zijn uiterst zeldzaam.

 

 

Als organisaties uit eeneiige zestienlingen zouden bestaan, was het misschien een stuk gemakkelijker om ze één richting in te sturen. Eeneiige zestienlingen echter zijn uiterst zeldzaam en dus bestaan organisaties uit verzamelingen individuen, die allen een eigen beeld hebben van waarheid, van waarden, van belangen, van richting, van beweging en nut en noodzaak van veranderingen.

 

Van beweging en veranderingen in de organisatiesfeer, zoals reorganisaties, ontslagen, functiewijzigingen, enz. Maar ook van veranderingen in de privésfeer, zowel positieve als negatieve ervaringen. En hoe meer werk en privé met elkaar vervlochten raken, hoe groter de verschillen tussen alle medewerkers binnen één organisatie. Zonder meer de heftigste veranderingen zijn die waarmee verlies gepaard gaat. Verlies van functies, van salaris, van aanzien op de werkvloer, maar ook van naasten door (echt)scheiding, ongeneeslijk ziek of overlijden. Veranderingen in de menselijke sfeer die door de meest heftige emoties een verwoestende uitwerking kunnen hebben op samenwerken, productiviteit, collegialiteit, optimisme en energie.

 

Mine helpt mensen om met elkaar het echte gesprek te voeren (inhoud – emoties – relaties) over de onderwerpen  die er echt toe doen. Moedige gesprekken dus, waarin je je eigen en elkaars kaders, communicatie, handelen en gedrag ter discussie durft te stellen. Zulke gesprekken zijn een voorwaarde voor echte verandering. Veranderen gaat immers niet buiten mensen om, maar door mensen heen en in interactie tussen mensen.” (Peter Mols, directeur SIVI)

 

Ik heb een serie workshops ontwikkeld die ingaat op de betekenis van menselijke emotie in zowel de werk- als de privésfeer en de wisselwerking tussen deze twee. Workshops die leidinggevenden en medewerkers onmisbare inzichten opleveren in (inter)menselijke emoties die optreden bij positieve en negatieve veranderingen.

 

De combinatie van mijn beroep, zakelijke én levens ervaringen zijn van grote waarde bij zaken als: veranderingen en transities, verlies en weerstand, persoonlijke effectiviteit, rouw- en verlies als gevolg van fysiek overlijden als ook van afscheid nemen van niet meer is: ontslag, herstructurering en reorganisaties.