Laat ons bidden

3 augustus 2017

Stelling augustus 2017: Les over het Wilhelmus is nergens voor nodig.

 

Laat ons bidden

Er moet onderwijs komen over tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Geschreven rond 1570 en verhaalt over God, de prins uiteraard en de toenmalige adel. Daar hebben we toch al geschiedenislessen voor? Maar goed, als voorbeeld, derde couplet: “Lijdt u, mijn onderzaten, die oprecht zijt van aard, God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard. Die vroom begeert te leven, bidt God nacht ende dag, dat Hij mij kracht zal geven, dat ik u helpen mag.” Volgens mij staat hier: Ook al bakt je regering er niets van en lijd je? Stevig blijven bidden, liefst dag en nacht. Niet voor jezelf maar voor de machthebbers dat ze Goddelijke kracht mogen ontvangen ons te helpen. Het is inmiddels 2017. Een tijd waarin kapot bezuinigde ouderen dood willen, kweekembryo’s hip zijn en vluchtelingen het liefst over het hek van de buren worden gegooid. Misschien is stevig bidden niet eens zo’n slecht idee.