Als het donker of wazig is? Zie je niets? 

Doe het licht aan! 

 

 

Wat heb je aan een opstelling?

 

Inzicht in de ware reden van iedere blokkade en mogelijke frictie(s). Belangrijker nog, je krijgt zicht op de weg naar de oplossing, ontdekt kansen en mogelijkheden. Een familie – of organisatieopstelling is zinnig en zinvol als je echt wilt weten wat de werkelijk oorzaak is van het gedoe en geploeter. Bestaande negatieve patronen lossen nooit vanzelf op. Een heisessie, een training of coaching kent zijn beperkingen indien de werkelijke reden van de verstoring niet wordt opgespoord.

 

Wil je het hoogst haalbare rendement van je inzet en inspanningen? Weet dan wat de werkelijke oorzaak is van de verstrikking waarmee je voortdurend worstelt. Met een opstelling stel je vast wat de échte oorsprong is en wat er nodig is de verstrikking, die flow blokkeert, weer vrij te maken. Blijf niet staren naar je blinde vlek of je misschien wat kan ontdekken. Doe het licht aan … 

 

Thema’s die zich lenen voor een opstelling zijn o.a.:
• (Hernieuwde) Visie en Missie ontwikkeling
• Thema’s rondom leiderschap, nieuw management of directie
• Fusies en andere vormen van samenvoegingen (denk aan teams en/of afdelingen)
• Bedrijfsovername
• Reorganisatie
• Samenwerking (in de breedste zin van het woord)
• Communicatie binnen of tussen teams
• (Slechte) klantrelaties
• Verlies van omzet
• Hoog ziekteverzuim of verloop
• Cultuurveranderingen