Uniek in organisatieontwikkeling, Full Service Contract: 

 

weten wat te doen,

datgene doen wat nodig is

op het moment wanneer het zinvol is.

 

 

Met deze bijzondere aanpak in organisatieontwikkeling pak je het probleem achter het probleem aan. Verwerf je unieke en doeltreffende inzichten die ik samen met jou vertaal naar de juiste interventies die jou, je team en je organisatie in staat stellen je ontwikkel- en organisatiedoelen, op een duurzame en effectieve wijze te bereiken. Dat beloof ik en sta ik voor. Als je weet wat het echte probleem is namelijk kan je een echte, doeltreffende oplossing vinden. Zover is zeker, met mij en mijn Full Service aanpak slaap je beter, wordt het leven en de processen die nodig zijn doelen te realiseren leuker en vergroot je in veelvoud je kans op succes.

 

Voor wie en waarvoor is Full Service Contract geschikt?

Voor directie, management en teamleiders die organisatorische, procesmatige, vakmatige en persoonlijke struikelblokken tijdig willen herkennen en trefzeker willen oplossen. Als logica, kennis, consultancy, gezond verstand en boekenwijsheid onvoldoende effect genereren of niet meer werken. In het algemeen geldt dat een Full Service aanpak geschikt is voor: terugkerende, gecompliceerde vraagstukken waar de normale aanpak niet tot een blijvende, succesvolle oplossing leidt. 

 

Wat houdt Full Service Contract in?

Met deze dienstverlening krijg je het beste van alles: opstellingen, onderzoek op huidige en gewenste profilering van je organisatie, je afdeling, de team(s) en individuele medewerkers. Begeleiding op je ontwikkelbehoefte en/of noodzaak, advies, training, gerichte intervisie, NLP- en systemische coaching. Met een Full Service Contract benut je alle kansen en mogelijkheden die jou tot je beschikking staan en ondersteunen jouw organisatiedoelen te realiseren. Hoe? Met onderstaand zeven stappenplan.

 

1. Intake

In een voorgesprek/intake neem ik o.a. met je door wat je wens(en) zijn. Inventariseer ik met welke vragen je rondloopt en welke personen/elementen er betrokken zijn bij de vraagstelling. Op welk vlak, op welk niveau, of bij wie stagneert de flow? Wat krijgt er steeds voorrang en ten koste van wat gaat dit? Wanneer is het probleem ontstaan? Wat is de kiem? De informatie uit het intake gesprek vormt onder meer het kader voor de analyse. Waarom onder meer? 

 

 

‘De omschrijving van een probleem is nooit de
juiste. Wanneer het de juiste omschrijving was
geweest, dan was het probleem al opgelost’
Bert Hellinger

 

2. Analyse

Vandaar dat we middels een opstelling achterhalen wat het probleem achter het probleem is, kijken we naar wat de werkelijke knelpunten zijn. Een opstelling is een diagnostisch instrument dat snel, efficiënt en tegen relatief lage kosten de samenhangen en knelpunten in teams en organisaties zichtbaar en tastbaar maken. Ontdek je welke krachten zich afspelen op:

 

Kortom, middels een opstelling kan je, indien nodig, heel fijnmazig onderzoeken waar, waarom en vanwaar zich knelpunten voordoen. Maar nog belangrijker dan antwoorden krijgen op je vragen, is het zicht op een duidelijke richting naar waar de oplossing schuilt, plus weten hoe en met wat je daar kan komen.

 

3. Vaststellen welke interventies/ontwikkelingen nodig zijn zodat je jouw doelstellingen kunt bereiken. Kortom, een maatwerk pakket aan de juiste en meest duurzame werkvormen.

 

4. Strategie bepalen: welke methodieken, instrumenten en interventies waar en wanneer ingezet kunnen worden ingezet.

 

5. Begeleiding in de uitvoering van interventies door o.a. training(en), coaching en gerichte intervisie.

 

6. Monitoren van processen en resultaten en eventueel bijsturing of aanpassing in het proces of vergroten van vakbekwaamheden. (Vaardigheden – Attitude – Kennis)

 

7. Onderhoudsbeurten en jaarlijkse APK

Blijf investeren in je investering! Voor alles geldt: Verwaarloos niet datgene wat je lief is, waar je veel tijd, aandacht, energie en geld in hebt gestoken, maar heb er juist zorg en aandacht voor. Wat voor auto’s geldt, geldt ook voor organisaties. Onderhoudsbeurten voorkomen dure reparaties, en slijtage wordt tijdig ontdekt door je monteur zodat je kan anticiperen op de komende uitgaven. De wasstraat en sterke stofzuiger voorkomt dat de auto zijn glans verliest. Voor het waarborgen van het succes van je organisatie is het niet anders. Als alles op de rit staat, mensen gelukkig(er) zijn en processen moeiteloos lopen betekend dat niet dat je achteroverleunend niets meer te doen hebt, integendeel. Hetzij met veel minder inspanning dan het optuigen van je succes, kan je nu verwantwoord onderhoud plegen. Vandaar de onderhoudsbeurten en jaarlijkse APK. Zodat jij je veilig en met veel rijplezier op de weg kan blijven begeven.

 

Looptijd

9 tot 12 maanden afhankelijk van de gestelde doelen, aard en omvang.

 

Investering

Op aanvraag en is afhankelijk van o.a. omvang van organisatie en benodigde interventies.

 

Indicatie: